Podpora a servis

Pokud je realizace fotovoltaické elektrárny zatím jen v rovině plánů, je výhodnější využít (během samotné přípravy na budoucí instalaci) místo kabelů chráničky.

Rychlý vývoj technologií, jako jsou změny typu střídačů nebo zvyšování účinnosti panelů a  kapacity baterií, totiž může po nějaké době provedenou přípravu – tedy již rozvedenou kabeláž – zcela znehodnotit.

příprava kabelů fotovoltaika

Chráničkou (s vnitřním průměrem ideálně od 50 mm) musí být propojena technická místnost s prostorem pod střechou, např. půdou. Právě tímto směrem povedou kabely od fotovoltaických panelů ke střídači či svody přepětí. Střídač (měnič) se doporučuje umístit v technické místnosti, kotelně nebo v  garáži, tedy v  místě, kde bývá instalován i  systém vytápění a  ohřevu vody, případně baterie. 

Další chráničkou (s vnitřním průměrem 50 mm) se spojí místo, kde bude na zdi umístěn střídač, s hlavním domovním rozvaděčem (tedy skříní s jističi uvnitř domu). Do něj je přiveden i přívodní kabel z elektroměrového rozvaděče (pilíře), který se nejčastěji nachází mimo budovu na hraně pozemku (u plotu). Právě tento kabel bude využit i při instalaci fotovoltaické elektrárny: elektřina „poteče“ do domu i z domu po stávajícím kabelu, kterým je budova připojena k distribuční síti. Příprava na instalaci fotovoltaické elektrárny se tudíž odehraje výhradně uvnitř budovy. 

Pro umístění hlavní technologie pro fotovoltaickou elektrárnu – střídače, případně baterie, tedy slouží technická místnost (případně kotelna nebo garáž). Na zdi by proto měl být ponechán prostor cca 1,5 x 1,5 metru. Pokud vlastník nemovitosti počítá s investicí do hybridního systému s bateriemi, měl by pod střídačem ponechat další volný prostor pro baterii (cca 1 m).

V případě, že se místo chrániček natahují přímo kabely, je nutné zajistit:
• přívod k hlavnímu domovnímu rozvaděči:
– u jednofázové elektrárny kabel CYKY-J 3 × 4 mm2
– u třífázové elektrárny kabel CYKY-J 5 × 4 mm2
• přívod stejnosměrných kabelů ideálně skrze průchodku od panelů (viz Kontrola stavu střechy)
• 2 × internetový datový přívod od routeru do technické místnosti (1 kabel pro střídač a  1 pro baterii): pokud není přímý datový přívod realizovatelný, dá se využít tzv. Wifi extender (toto připojení má nižší spolehlivost).


České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o