Podpora a servis

Ohřívač vody může sloužit k akumulaci nespotřebovaných přebytků elektřiny z fotovoltaických panelů, které by jinak směřovaly do distribuční sítě.

Právě využívání přebytků elektřiny k ohřevu teplé vody v bojleru je nejdostupnější a nejlevnější formou uložení energie. Pravidla pro akumulaci přebytků elektřiny z fotovoltaických panelů:

• Minimální objem bojleru musí být 120 l, optimálně alespoň 200 l: díky velkém objemu teplé vody ohřáté solární energií tak zůstane energie naakumulovaná i pro dny bez dostatečného slunečního svitu.
• Z rozvaděče fotovoltaické elektrárny musí být přímý přívod k jištění ohřívače vody:
– u jednofázové elektrárny kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2;
– třífázové elektrárny kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2.
• Ohřívač vody musí mít možnost elektrického napájení, tzn. připojení elektrické patrony. Ideální je možnost připojení dvou samostatných topných těles s termostatem.

Solární topné těleso se umisťuje do spodní části bojleru, topná spirála pro ohřev ze sítě pak do středu stacionárního bojleru. Elektřinou ze sítě se ohřívá voda v horní polovině bojleru, v té dolní zůstane studená a  připravená pro solární ohřev. Ohřev ze sítě proto neprobíhá, pokud se díky solárnímu topnému tělesu ohřeje (při dostatku energie z panelů) dostatečné množství vody.

Pokud bude realizovaná fotovoltaická elektrárna třífázová, doporučuje se pořízení třífázového topného tělesa. Bude-li jednofázová, stačí jednofázové topné těleso. Počet fází závisí do značné míry na jejím výkonu. Fotovoltaika s výkonem do 3,5 kWp bývá jednofázová, solární elektrárna s výkonem nad 3,5 kWp je zpravidla řešena třífázově.

• Ohřívač vody musí být stacionární.
Ke stratifikaci vody dochází pouze ve vertikálně umístěných bojlerech, které jsou od určitého objemu řešeny stacionárně. V horizontálně umístěných ohřívačích vody ke stratifikaci nedochází, závěsné typy bojlerů mají zase příliš malý objem.
• Na výstupu teplé vody se doporučuje nainstalovat termostatický směšovací ventil, který zabraňuje opaření při vysoké teplotě teplé vody v bojleru.

Stejná pravidla platí u akumulačních nádrží, které bývají v některých rodinných domech součástí topného systému. Fotovoltaická elektrárna může ohřívat vodu ve více zásobnících: nejprve se nahřeje TUV v bojleru a přebytky energie se následně ukládají do topné akumulační nádrže.

ohřívač vody fotovoltaika


České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o