• Fotovoltaické meniče

  Fotovoltaické meniče

  Klasické sieťové meniče, hybridné meniče a back-up boxy

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.ONE

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.ONE

 • Duálny MPPT
 • Integrovaný DC odpojovač
 • Jednofázový sieťový menič
 • Výkonový rad: 3.0–6.0 kW

Funkcie a výhody:

 • Vzdialená správa a upgrade
 • Podpora 150 % predimenzovanie na DC vstupe
 • Maximálny DC vstupný prúd 14 A na string
 • Kompatibilný s meracím transformátorom prúdu (CT)
 • Podpora obmedzenia dodávky do siete
 • 24h monitoring (on-grid)
 • Integrovaná prepäťová ochrana (AC strana)

Produktový list

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.COMPACT

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.COMPACT

 • Duálny MPPT
 • Integrovaný DC odpojovač
 • Trojfázový sieťový menič
 • Výkonový rad: 3.0–15.0 kW

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • Maximálna účinnosť až 98,3 %
  • Nízke štartovacie napätie, veľmi široký napäťový rozsah MPPT
  • Až 200 % predimenzovanie DC vstupu, 110 % preťaženie výstupu (mimo modelu 15.0k)
 • Bezpečnosť
  • IP 66 trieda krytia
  • Integrovaná prepäťová ochrana
 • Smart
  • Zabudované riadenie výkonu na výstupe
  • Vzdialená správa a upgrade
  • 24h monitoring (on-grid)
  • Inteligentné riadenie záťaže – napr. tepelné čerpadlo (voliteľné)
  • Široké možnosti pre monitoring (Wifi/LAN/4G)
 • Úsporný
 • Maximálny DC vstupný prúd 16 A
 • Podpora využitia vysoko výkonných fotovoltaických panelov

Produktový list

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.HYBRID ONE

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.HYBRID ONE

 • Moderný jednofázový hybridný menič
 • Výkonový rad: 3.0–7.5 kW

Dve verzie:

 • D – s integrovaným DC odpojovačom
 • M – pre pripojenie Smartboxu

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • 150 % predimenzovanie DC vstupu, 110 % preťaženie výstupu
  • V špičke maximum až 120 % preťaženie výstupu
  • Vyššia účinnosť pri nabíjaní a vybíjaní batérie, až 97 %
  • Integrovaná funkcia sledovania zatienenia
 • Úsporný
  • Maximálny DC vstupný prúd 16 A
  • Podpora využitia vysoko výkonných fotovoltaických panelov
  • Uloženie aktuálnej nadvýroby do batérií pri plnom zaťažení
  • Nízke štartovacie napätie predlžuje prevádzkový čas meniča
  • Nižšie straty energie pri prenosu z batérie do meniča
 • Smart
  • Spínací čas < 10 ms
  • Rýchla konfigurácia pomocou USB disku
  • Inteligentné riadenie záťaže – napr. tepelné čerpadlo (voliteľné)
  • Široké možnosti pre monitoring (Wifi/LAN/4G)
  • Paralelná prevádzka na sieti i v EPS móde, až do 15 kW
  • 5 prevádzkových režimov, 4 nabíjacie intervaly k dispozícii
  • Pripravený pre režim prevádzky virtuálnej elektrárne, podporné služby
 • Bezpečnosť
 • IP 65 trieda krytia
 • Integrovaná prepäťová ochrana

Produktový list

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.HYBRID COMPACT

FOTOVOLTAICKÝ REZIDENČNÝ MENIČ DRAŽICE IN.HYBRID COMPACT

 • Moderný trojfázový hybridný menič
 • Výkonový rad: 5.0–15.0 kW

Dve verzie:

 • D – s integrovaným DC odpojovačom
 • M – pre pripojenie Smartboxu

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • 150 % predimenzovanie DC vstupu, 110 % preťaženie výstupu
  • V špičke maximum až 150 % preťaženie výstupu
  • Vyššia účinnosť pri nabíjaní a vybíjaní batérie, až 97,45 %
  • Integrovaná funkcia sledovania zatienenia
 • Úsporný
  • Maximálny DC vstupný prúd 16 A
  • Podpora využitia vysoko výkonných fotovoltaických panelov
  • Uloženie aktuálnej nadvýroby do batérií pri plnom zaťažení
  • Nízke štartovacie napätie predlžuje prevádzkový čas meniča
  • Nižšie straty energie pri prenose z batérie do meniča
 • Smart
  • Spínací čas < 10 ms
  • Rýchla konfigurácia pomocou USB disku
  • Inteligentné riadenie záťaže – napr. tepelné čerpadlo (voliteľné)
  • Široké možnosti pre monitoring (Wifi/LAN/4G)
  • Paralelná prevádzka na sieti i v EPS móde, až do 15 kW
  • 5 prevádzkových režimov, 4 nabíjacie intervaly k dispozícii
  • Pripravený pre režim prevádzky virtuálnej elektrárne, podporné služby
  • Trojfázový asymetrický výstup až 50 % menovitého výkonu na jednu fázu
 • Bezpečnosť
  • IP 65 trieda krytia
  • Integrovaná prepäťová ochrana

Produktový list

IN.ONE BACK-UP BOX

IN.ONE BACK-UP BOX

Back-up box integruje dva stýkače, ktoré zaisťujú riadenie výkonu. V kombinácii s kompatibilným meničom umožňuje rýchle a bezpečné prepnutie do záložného režimu pri výpadku siete. Zjednodušuje prevádzku fotovoltaického systému.

 • Max. vstupný prúd 63 A
 • Max. EPS vstupný prúd 17 A
 • Menovitý výstupný prúd pri prevádzke so sieťou 63 A
 • Menovitý výstupný prúd, EPS mód 17 A

Produktový list

IN.COMPACT BACK-UP BOX

IN.COMPACT BACK-UP BOX

Back-up box integruje dva stýkače, ktoré zaisťujú riadenie výkonu. V kombinácii s kompatibilným meničom umožňuje rýchle a bezpečné prepnutie do záložného režimu pri výpadku siete. Zjednodušuje prevádzku fotovoltaického systému.

 • Max. vstupný prúd 3 × 63 A
 • Max. EPS vstupný prúd 3 × 63 A
 • Menovitý výstupný prúd pri prevádzke so sieťou 3 × 63 A
 • Menovitý výstupný prúd, EPS mód 3 × 63 A

Produktový list

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY S

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY S

 • Duálne MPPT vstupy
 • Trojfázový symetrický menič
 • Výkonový rad – 8 kW až 30 kW

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • Maximálna účinnosť je až 98,5 %
  • Nízke štartovacie napätie, ultra široký rozsah napätia MPPT
  • Až 150% DC predimenzovanie, až 110 % AC preťaženie výstupu
  • Zabudované globálne skenovanie MPP kvôli vyššej efektivite výnosu
 • Bezpečnosť
  • Ochrana SPD typu II na oboch AC a DC
  • ARC ochrana (voliteľná)
  • Krytie IP 66
 • Smart
  • Zabudované riadenie exportného výkonu
  • Inteligentné riadenie záťaže – tepelné čerpadlo (vyžaduje HP EMS BOX)
  • 24-hodinové monitorovanie a údržba (voliteľné)
  • Podporovaných viac metód monitorovania, voliteľne: WiFi/LAN/4G
 • Úsporný
  • Ultra vysoký výkon
  • Maximálny vstupný prúd 32 A DC na MPP tracker, podpora vysoko výkonných solárnych panelov
  • Až 3 MPPT, 2 stringy na MPPT
  • Podpora paralelnej funkcie Master/Slave

Produktový list

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY M

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY M

 • Až 6 duálnych MPPT vstupov
 • Trojfázový symetrický menič
 • Výkonový rad – 50 kW až 60 kW

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • Maximálna účinnosť je až 98,4 %
  • Rozsah napätia MPPT 180-1000 Vdc
  • Maximálne 6 MPPT, 2 reťazce na MPP tracker
  • Až 150% PV predimenzovanie vstupu,až 110 % preťaženie výstupu
  • Maximálny prúd 32 A MPPT, 16 A na reťazec
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Stupeň krytia IP 66
  • Ochrana AFCI (voliteľná)
  • Obidve AC a DC SPD (typ II) vo vnútri, typ I SPD je voliteľný
 • Smart
  • Nočná kompenzácia jalového výkonu
  • Zabudované riadenie exportného výkonu
  • Vzdialené nastavenie a upgrade
  • Podpora inteligentnej diagnostiky I-V krivky
  • Možnosť pripojenia hliníkového AC kábla
  • Meranie prúdu pre každý FV string
  • 24-hodinové monitorovanie prevádzky (voliteľné)
  • Komunikácia (PLC) (voliteľné)
  • Inteligentná technika chladenia vzduchom, predlžujúca životnosť ventilátorov
  • Vďaka pokročilej technológii odvodu tepla je systém ľahší o viac ako 10 %

Produktový list

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY L

KOMERČNÝ FOTOVOLTAICKÝ MENIČ DRAŽICE IN.ENTITY L

 • Až 12 duálnych MPPT vstupov
 • Trojfázový symetrický menič
 • Výkonový rad – 80 kW až 120 kW

Funkcie a výhody:

 • Vysoká účinnosť
  • Maximálna účinnosť až 99 %
  • Rozsah napätia MPPT 180-1000 Vdc
  • Maximálne 12 MPPT, 2 stringy na MPP tracker
  • Až 150% FV predimenzovanie vstupu, až 110 % preťaženie výstupu
  • Maximálny prúd 32 A MPPT
 • Bezpečnosť
  • Stupeň krytia IP 66
  • Ochrana AFCI (voliteľná)
  • Detekcia teploty AC terminálu
  • Obidve AC a DC SPD (typ II) vo vnútri, typ I+II SPD je voliteľný
 • Smart
  • Zabudované riadenie exportného výkonu
  • Vzdialené nastavenie a upgrade
  • 24-hodinové sledovanie prevádzky
  • Podpora inteligentnej diagnostiky I-V krivky
  • Nočná kompenzácia jalového výkonu
  • Možnosť pripojenia hliníkového AC kábla
  • Komunikácia (PLC) (voliteľné)
  • Bezpoistkové vyhotovenie s inteligentným sledovaním prúdu stringov
  • Inteligentná technika chladenia vzduchom, predlžujúca životnosť ventilátorov
  • Vďaka pokročilej technológii odvodu tepla je systém ľahší o viac ako 5 % a menší

Produktový list

České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
 Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o