1    OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

1.1    Úvodná informácia

Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov na týchto webových stránkach potvrdzujete, že ste plne pochopili podmienky spracovanie týchto osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto oznámení.

1.2    Aké osobné údaje sa zhromažďujú pri návšteve www.dzd-solar.cz?

Na prístup k www.dzd-solar.cz zásadne nepožadujeme registráciu – ak sa však zúčastníte niektorej z aktivít alebo služieb ponúkaných na adrese www.dzd-solar.cz, budeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré na poskytovanie týchto služieb potrebujeme. Môže ísť napríklad o:

•    Adresné a identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa);

•    Kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa alebo číslo mobilného telefónu);

•    Popisné údaje (napr. údaje o zamestnávateľovi, Vašej pozícii, číslo bankového účtu.

Nezhromažďujeme od Vás citlivé osobné údaje prostredníctvom www.dzd-solar.cz.

1.3    Technické informácie

Pri návšteve tohoto webu môžeme zhromažďovať technické informácie, ako napríklad adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkach, ktoré navštívite na www.dzd-solar.cz, iné stránky, ktoré navštívite na webe a ktorý prehliadač ste použili na zobrazenie www.dzd-solar.cz.

Táto webová stránka zhromažďuje štandardné internetové protokolové a technické údaje, ktoré merajú a zlepšujú efektivitu tejto webovej stránky, pomáhajú diagnostikovať problémy s naším serverom, spravujú túto webovú stránku, zisťujú, odkiaľ prichádza návštevnosť webových stránok a identifikujú našich užívateľov. Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie prostredníctvom www.dzd-solar.cz, napríklad aktivity a predvoľby pre využitie webových stránok, známe aj ako demografické alebo profilové údaje. V tejto súvislosti môžeme na zhromažďovanie týchto informácií použiť "cookies". Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách cookies.

1.4    Kedy zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom adresy www.dzd-solar.cz?

Osobné údaje od Vás zhromažďujeme v nasledujúcich prípadoch:

•    Ak sa prihlásite na odber newsletteru

•    Ak budete chcieť od nás dostávať aktuálne informácie a ponuky

•    Ak sa zaregistrujete do e-shopu…

•    Ak urobíte objednávku na e-shope…

•    Ak si objednáte predĺženú záruku

•    Ak nás kontaktujete so žiadosťou o ďalšie informácie…

•    Ak sa prihlásite do výberového konania na voľnú pozíciu, či nám zašlete životopis so žiadosťou o ponuku zamestnania...

Zhromažďujeme minimálne množstvo informácií, ktoré nám umožnia, aby sme sa Vašou žiadosťou zaoberali. Uvedieme, kde je poskytovanie informácií dobrovoľné alebo povinné. Obvykle by sme požadovali ďalšie informácie len v prípade, že by nám umožnili poskytnúť vhodnejšiu odpoveď na vašu žiadosť.

1.5    Na základe čoho nakladáme s Vašimi osobnými údajmi

Musíme mať právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov bude právny základ jeden z nasledujúcich:

•    Uzavretie zmluvy a splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám

•    Plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame

•    Súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade zasielania napr. newsletteru, iných obchodných oznamov alebo na registráciu v e-shope

•    Presadenie našich oprávnených záujmov, napríklad aby naše záznamy boli aktuálne a presné, aby sme mohli kontrolovať, či plníte dohodnuté pracovné povinnosti alebo aby sme zaistili ochranu nášho majetku.

1.6    Ako Vaše osobné údaje používame?

Používame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme sa mohli zaoberať Vašou žiadosťou, a spravovať www.dzd-solar.cz a služby, ktoré Vám prostredníctvom www.dzd-solar.cz ponúkame.

     

V prípade podania žiadosti o materiály z Vašej strany alebo vznesení požiadavky, aby Vás niekto z našej spoločnosti kontaktoval, budeme mať možnosť získať ďalšie informácie, ktoré môžu byť predmetom Vášho záujmu o naše produkty.

2    COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webových stránok alebo aplikácií. Váš webový prehliadač (napríklad Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) pošle tieto cookies späť na webovú stránku alebo aplikáciu pri každej nasledujúcej návšteve, aby Vás bolo možné rozpoznať a pamätať si napr. osobné údaje alebo užívateľské preferencie. Súbory cookie nepoškodia Váš systém. Môžete obnoviť svoj prehliadač tak, aby bolo možné odmietnuť akýkoľvek súbor cookie alebo aby ste na odoslanie súboru cookie boli upozornení.

Informácie o cookies, ktoré používame, nájdete tu.

3    OSOBNĚ ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MIMO WEBOVEJ STRÁNKY

Môžeme sa s Vami dostať do kontaktu aj mimo webovej stránky a spracúvať Vaše osobné údaje. Môžete byť náš dodávateľ, zákazník alebo uchádzač o zamestnanie. Pri návšteve našej spoločnosti sa môžete dostať do záberu kamerového systému v areáli. V uvedených prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme:

•    mohli uzavrieť s Vami zmluvu a plniť naše záväzky dohodnuté v zmluve s Vami

•    zaistili, že naše záznamy sú presné a aktuálne;

•    zaistili ochranu majetku našej spoločnosti;

•    plnili zákonné povinnosti, ktorým podliehame.

K tomu musíme mať právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov. Vo väčšine prípadov bude právny základ jeden z nasledujúcich:

•    uzavretie zmluvy a splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám

•    plnenie zákonných povinností, ktorým podliehame

•    súhlas so spracovaním osobných údajov

•    presadenie našich oprávnených záujmov, napríklad aby naše záznamy boli aktuálne a presné, aby sme mohli kontrolovať, či plníte dohodnuté pracovné povinnosti alebo aby sme zaistili ochranu nášho majetku.

4    KAMEROVÝ SYSTÉM

V areáli spoločnosti prevádzkujeme kamerový systém za účelom zaistenia ochrany nášho majetku a zaistenia bezpečnosti v areáli. Vyhotovenie záznamu podkladáme našimi oprávnenými záujmami. Dĺžka uchovania záznamov je 7 dní.


5    SPOLOČNÉ USTANOVENIA

5.1    Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, aktualizovať alebo opravovať svoje údaje, odhlásiť odber ďalších informácií od spoločnosti alebo požadovať, aby Vaše osobné údaje boli z našich systémov odstránené, prípadne vzniesť námietku voči spracovaniu, a to zaslaním e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Všetky tieto požiadavky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak ste dali súhlas s určitým typom spracovania, môžete ho kedykoľvek stiahnuť. Ak súhlas odvoláte, nie je tým dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred týmto odvolaním.

Ak by ste sa v budúcnosti rozhodli od nás neprijímať propagačné alebo marketingové e-maily, môžete nám to oznámiť zaslaním e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením e-mailovej adresy, ktorú si prajete odstrániť z nášho mailing listu. Avšak Vaša voľba neprijímať propagačné a marketingové e-maily nám nebráni v komunikácii – e-mailom alebo inak – vo veciach Vášho existujúceho vzťahu s nami.

Spoločnosť Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o. bude v súlade s právnymi predpismi príslušné práva realizovať aj s ohľadom na dostupnú technológiu a na náklady na realizáciu primeraných krokov, vrátane technických opatrení.

5.2    Zdieľanie osobných údajov

Všeobecne možno povedať, že Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem poskytovateľov služieb na spracúvanie osobných údajov pre nás a naším menom), ak pre to nemáme právny základ.

Môžeme uzavrieť zmluvu s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, aby sme sa zaoberali Vašou žiadosťou alebo inak prevádzkovali túto webovú stránku alebo naše obchodné aktivity. Takýmto spoločnostiam môžeme poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom v našom zastúpení v súvislosti s týmito účelmi.

Môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s našou materskou spoločnosťou NIBE.

Neposkytujeme informácie tretím stranám na ich vlastné marketingové účely a nezasielame e-maily menom tretej strany.

V dôsledku predaja, fúzie, konsolidácie, zmeny v kontrole, prevodu aktív, reorganizácie alebo likvidácie našej spoločnosti ("reorganizačná udalosť") môžeme previesť, odovzdať alebo postúpiť Vaše osobné údaje tretím osobám v rámci tejto reorganizačnej udalosti.

Situácie, za ktorých môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť tretej strane, sú:

•    ak to platné právne predpisy umožňujú, za účelom ochrany a obhajovania našich práv, majetku a oprávnených záujmov a

•    ak to stanovia platné právne predpisy (ide napríklad o orgány verejnej moci, vrátane úradov verejnej správy).

5.3    Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame len po dobu potrebnú na splnenie Vašej požiadavky alebo iných legitímnych účelov spracovania a odstránime ich v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.

5.4    Zabezpečenie údajov

Zaviedli sme všeobecne uznávané technologické a prevádzkovo-bezpečnostné štandardy, aby sme ochránili osobné údaje pred stratou, zneužitím, úpravami alebo zničením. Od všetkých zamestnancov a predstaviteľov našej organizácie požadujeme, aby osobné údaje uchovávali v tajnosti. K týmto údajom majú prístup len autorizovaní pracovníci.

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov.


5.5    Prenos údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené, uložené a spracúvané v inej krajine, než v Českej či Slovenskej republike. Ak to urobíme, odovzdávame osobné údaje v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Ak sa prenos uskutoční do krajiny mimo EHP, použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

6    KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým boli Vaše osobné údaje použité, kontaktujte, prosím

Družstevní závody Dražice-strojírna, s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

Česká republika

Tel.: +420 326 370 911 (spojovateľka)

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sme odhodlaní spolupracovať s Vami tak, aby sme dosiahli spravodlivé riešenie akejkoľvek prípadnej sťažnosti alebo obáv ohľadne ochrany osobných údajov. Ak sa však domnievate, že sme Vám s Vašou sťažnosťou alebo obavám neboli schopní pomôcť, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

7    AKTUALIZÁCIA TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže byť postupne upravované alebo aktualizované. Budete mať možnosť zistiť, kedy sme toto oznámenie naposledy aktualizovali, pretože bude vždy obsahovať dátum revízie. Zmeny a dodatky k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov sú platné odo dňa ich zverejnenia. Prečítajte si, prosím, čas od času toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste zistili, či boli urobené nejaké zmeny v spôsobe, akým Vaše osobné údaje používame.

České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
 Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2024 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o