Podpora a servis

Mezi vlastníky rodinných domů roste zájem o  realizaci fotovoltaického systému, k  čemuž přispívá i  rychlé zdražování energií a  pokles cen fotovoltaických technologií. Aby instalace tohoto systému proběhla bez komplikací, je důležité nepodcenit již samotnou přípravu. Jen tak lze předejít dodatečným zásahům do hotové stavby.

KONTROLA STAVU STŘECHY

Před instalací fotovoltaické elektrárny je nutné zjistit, zda je střecha rodinného domu ve vyhovujícím stavu. V opačném případě může instalační firma nejprve doporučit její rekonstrukci.

„Jestliže střecha vyžaduje údržbu, opravu nebo celkovou rekonstrukci, je potřeba to provést před instalací solární elektrárny.“

Rekonstrukcí nebo opravou střechy s již instalovaným fotovoltaickým systémem by totiž byla silně ovlivněna jeho návratnost. Demontáž a následná zpětná montáž panelů stojí nemalé finanční prostředky. Odpojením FVE po dobu rekonstrukce střechy, dojde k přerušení výroby vlastní energie, přičemž každý den, kdy je FVE odpojená má negativní vliv ekonomičnost celého projektu.

Před umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu je potřeba zohlednit i další faktory:
• dostatečně dimenzované krovy (zatížení u šikmé střechy cca 20 kg/m2, u rovné střechy se zátěžovými bloky cca 35-40 kg/m2)
• krytinu umožňující kotvení konstrukce skrze vruty do krokví (u šikmé střechy)
• umístění kotev do krokví na základě projektu pro fotovoltaickou elektrárnu (při výstavbě nebo rekonstrukci střechy)
• umístění fotovoltaické konstrukce již při výstavbě střechy (u krytin typu eternit, jednoplechový lindab nebo „gerard roof“). Dodatečná instalace je technicky i finančně velmi náročná.
• zajištění průchodky o minimálním vnitřním průměru (ideálně 50 mm) pro kabelovou trasu ze střechy do technické místnosti: od panelů se vedou většinou 4 × DC kabely o průřezu 6 mm2 a 1 × CYA zemnící kabel o průřezu 10 mm2.

ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO PROSTORU NA STŘEŠE

Před realizací fotovoltaické elektrárny je nutné zajistit dostatečný prostor pro její instalaci. Záleží však také na množství střešních prvků (vikýřů, komínů, atd…), kolem kterých budou fotovoltaické panely položeny: právě ony mohou mít negativní dopad na celkový výkon elektrárny. Způsobují totiž zastínění jednotlivých panelů a tím snižují (v době slunečního svitu) výrobu energie.

„Zastínění jednotlivých panelů má podstatný vliv na množství vyrobené energie.“

Jeden zastíněný panel může v  extrémním případě výrazně snížit výkon celé elektrárny. Částečné zastínění lze řešit montáží tzv. výkonových optimizérů. To ale opět zvyšuje hodnotu investice do samotné elektrárny.


České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o