Podpora a servis

Ak je realizácia fotovoltaickej elektrárne zatiaľ len v rovine plánov, je výhodnejšie využiť (počas samotnej prípravy na budúcu inštaláciu) namiesto káblov chráničky.

Rýchly vývoj technológií, ako sú zmeny typu meničov alebo zvyšovanie účinnosti panelov a kapacity batérií, totiž môže po nejakom čase úplne znehodnotiť už realizovanú prípravu – teda už rozvedenú kabeláž.

Ako pripraviť trasy pre kabeláž

Chráničkou (s vnútorným priemerom ideálne od 50 mm) musí byť prepojená technická miestnosť s priestorom pod strechou, napr. povalou. Práve týmto smerom povedú káble od fotovoltaických panelov k meniču či zvody prepätia. Striedač (menič) odporúčame umiestniť v technickej miestnosti, kotolni alebo v garáži, teda na takom mieste, kde býva inštalovaný aj systém vykurovania a ohrevu vody, prípadne batérie.

Ďalšou chráničkou (s vnútorným priemerom 50 mm) sa spojí miesto, kde bude na stene umiestnený menič, s hlavným domovým rozvádzačom (teda skrinkou s ističmi vo vnútri domu). Do neho je privedený aj prívodný kábel z elektromerového rozvádzača (piliere), ktorý sa najčastejšie nachádza mimo budovu na hrane pozemku (pri plote). Práve tento kábel sa použije aj pri inštalácii fotovoltaickej elektrárne: elektrina „potečie“ do domu i z domu po existujúcom kábli, ktorým je budova pripojená na distribučnú sieť. Príprava na inštaláciu fotovoltaickej elektrárne sa teda urobí výhradne vo vnútri budovy.

Na umiestnenie hlavnej technológie pre fotovoltaickú elektráreň – meniče, prípadne batérie, teda slúži technická miestnosť (prípadne kotolňa alebo garáž). Na stene by preto mal byť ponechaný priestor cca 1,5 x 1,5 metra. Ak vlastník nehnuteľnosti počíta s investíciou do hybridného systému s batériami, mal by pod meničom ponechať ďalší voľný priestor na batériu (cca 1 m).

V prípade, že sa namiesto chráničiek naťahujú priamo káble, je nutné zaistiť:
• prívod k hlavnému domovému rozvádzaču:
– v prípade jednofázovej elektrárne kábel CYKY-J 3 × 4 mm2
– v prípade trojfázovej elektrárne kábel CYKY-J 5 × 4 mm2
• prívod jednosmerných káblov ideálne cez priechodku od panelov (viď Kontrola stavu strechy)
• 2 × internetový dátový prívod od routeru do technickej miestnosti (1 kábel pre menič a 1 pre batériu): ak nie je realizovateľný priamy dátový prívod, dá sa využiť tzv. Wifi extender (toto pripojenie má nižšiu spoľahlivosť).


České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
 Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o