Podpora a servis

Medzi vlastníkmi rodinných domov rastie záujem o realizáciu fotovoltaického systému, k čomu prispieva aj rýchle zdražovanie energií a pokles cien fotovoltaických technológií. Aby inštalácia tohto systému prebehla bez komplikácií, je dôležité nepodceniť už samotnú prípravu. Len tak možno predísť dodatočným zásahom do hotovej stavby.

KONTROLA STAVU STRECHY

 

Pred inštaláciou fotovoltaickej elektrárne je nutné zistiť, či je strecha rodinného domu vo vyhovujúcom stave. V opačnom prípade môže inštalačná firma najprv odporučiť jej rekonštrukciu.

„Ak si strecha vyžaduje údržbu, opravu alebo celkovú rekonštrukciu, treba to urobiť pred inštaláciou solárnej elektrárne.“

Rekonštrukciou alebo opravou strechy s už nainštalovaným fotovoltaickým systémom by totiž bola veľmi ovplyvnená jeho návratnosť. Demontáž a následná spätná montáž panelov stojí nemalé finančné prostriedky. Odpojením FVE počas rekonštrukcie strechy, dôjde k prerušeniu výroby vlastnej energie, pričom každý deň, keď je FVE odpojená, má negatívny vplyv na hospodárnosť celého projektu.

Pred umiestnením fotovoltaickej elektrárne na strechu treba zohľadniť i ďalšie faktory:
• dostatočne dimenzované krovy (zaťaženie v prípade šikmej strechy cca 20 kg/m2, v prípade rovnej strechy so záťažovými blokmi cca 35-40 kg/m2)
• krytinu umožňujúcu kotvenie konštrukcie pomocou vrutov do krokiev (v prípade šikmej strechy)
• umiestnenie kotiev do krokiev na základe projektu pre fotovoltaickú elektráreň (pri výstavbe alebo rekonštrukcii strechy)
• umiestnenie fotovoltaickej konštrukcie už pri výstavbe strechy (v prípade krytín typu eternit, jednoplechový lindab alebo „gerard roof“). Dodatočná inštalácia je technicky a finančne veľmi náročná.
• zaistenie priechodky o minimálnom vnútornom priemere (ideálne 50 mm) pre káblovú trasu zo strechy do technickej miestnosti: od panelov sa vedú väčšinou 4 × DC káble o priereze 6 mm2 a 1 × CYA uzemňujúci kábel o priereze 10 mm2.

ZAISTENIE VOĽNÉHO PRIESTORU NA STRECHE

Pred realizáciou fotovoltaickej elektrárne je nutné zaistiť dostatočný priestor na jej inštaláciu. Záleží však aj na množstve strešných prvkov (vikierov, komínov, atď…), okolo ktorých budú fotovoltaické panely položené: práve tieto veci môžu mať negatívny dopad na celkový výkon elektrárne. Spôsobujú totiž zatienenie jednotlivých panelov, a tým znižujú (v čase slnečného svitu) výrobu energie.

„Zatienenie jednotlivých panelov má podstatný vplyv na množstvo vyrobenej energie.“ 

Jeden zatienený panel môže v extrémnom prípade výrazne znížiť výkon celej elektrárne. Čiastočné zatienenie možno riešiť montážou tzv. výkonových optimizérov. To ale opäť zvyšuje hodnotu investície do samotnej elektrárne.


České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
 Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o