• Slovenčina (Slovenská republika)
Jste majitelem či spolumajitelem rodinného domu déle než od 12. 9. 2022?
Definici rodinného domu najdete níže.
Ano
Ne
Pobírají všichni členové domácnosti starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně?
Ano
Ne
Pobíral jste mezi 12. 9. 2022 a podáním žádosti příspěvek na bydlení v dané nemovitosti?
Ano
Ne
Využíváte méně než 20 % plochy dané nemovitosti k ekonomické činnosti?
Ano
Ne
Pro zobrazení výsledku zaškrtněte odpověď u všech čtyř otázek.
Vypadá to dobře a podpora 90 000 Kč by mohla být vaše. Prosím odešlete poptávku – pro detail prosím prostudujte kompletní závazné podmínky.

Odeslat poptávku

Bohužel nesplňujete podmínky NZÚ light a na podporu v tomto programu, podle vámi zadaných informací, nemáte nárok. Možná ale budete splňovat podmínky pro NZÚ a mohli byste mít nárok na dotaci 45 000 Kč. Prosím odešlete poptávku.

Odeslat poptávku

Rodinný dům NZU Light

Rodinný dům - definice

Pro účely programu jsou za rodinné domy považovány stávající,řádně dokončené, v katastru nemovitostí evidované:
- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
- stavba určena pro rodinnou rekreaci, která je využívaná pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
- vymezené bytové jednotky, viz definice, v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a učelem užívání odpovídají rodinnému domu.
-  jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívaná a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.

ZA RODINNÝ DŮM SE PRO POTŘEBY PROGRAMU NEPOVAŽUJÍ:

- rodinné domy či jiné budovy, které jsou z více jak 20 % podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívané pro podnikání (hotely, penziony, ubytování, kanceláře, provozovny apod.),
- stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
- stavby dočasné,
- výrobky plnící funkci stavby.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI PODPORY

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI PODPORY

a)  Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10), na jehož úpravy je dotace požadovaná, a ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022  a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo 
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

b) Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).

c) Podporu nelze poskytnout v případech, kdy by její poskytnutí naplňovalo znaky veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie. Podporu nelze poskytnout v případě, že plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu přesáhne 20 % celkové plochy RD.

Doba udržitelnosti je doba, po kterou musí žadatel zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržovat podmínky programu. Její délka je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.

ČERPEJTE PROSTŘEDKY PŘEDEM!

Finanční prostředky můžete čerpat předem (zálohou), případně si zažádat o podporu opatření provedených po 12. září 2022. Na dotaci máte nárok i v případě, že jste si o ni již zažádali nebo získali příspěvek na zateplení a výměnu oken a dveří z programu Nová zelená úsporám Light. Při žádosti o dotaci musíte splňovat dvě závazné podmínky. Musíte být vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu (či stavby pro rodinnou rekreaci), ve kterém jste trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. A zároveň musíte pobírat ke dni žádosti starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, případně čerpat v období mezi 12. září 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení.

Netušíte, jak o příspěvek požádat ani jaké dokumenty k tomu budete potřebovat? Nabízíme Vám řešení fotovoltaického systému pro ohřev vody na klíč včetně vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám Light. Kontaktujte nás a obdržíte nezávaznou nabídku doporučenou partnerskou firmou z Vašeho regionu.

České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o